ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030087
PERCODE 6 หลัก80235
กระทรวง 10 หลัก1020080235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
ชื่อ (อังกฤษ)SAMAESAN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสมสาร
อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.60259247
Longitude
100.9600537

80 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน