ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านภูไทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030002
PERCODE 6 หลัก80057
กระทรวง 10 หลัก1020080057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูไทร
ชื่อ (อังกฤษ)Banpusai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-197157
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.96573829
Longitude
101.0819041

28 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน