สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030021800671020080067 บ้านทุ่งกลมหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--143321373570244325531340265025632244135293------------------------1703630-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030020800651020080065 วัดเขาโพธิ์ทองหนองปรือบางละมุงบางละมุง 37171123123030709262036112813281333122878179------------------------1082490-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030019800641020080064 บ้านเนินพลับหวานหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--449041908518074159801758218497206982281062555371,2078120111123577176269612----------------8911,9990-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030016800621020080062 บ้านมาบประชันโป่งบางละมุงบางละมุง 3--7161635235115291431102211261029122472161------------------------952120-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030017800601020080060 ชุมชนบ้านหนองปรือหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--263618474483246624602962286116562060141365------------------------1854480-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030018800631020080063 วัดสุทธาวาสหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--358947908217913527712526714628712928399220891967231,530117238108243104228329709----------------1,1342,4180-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030004800661020080066 วัดบุญสัมพันธ์หนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--40624379831417012956112501176412150123611263517284693561084691148292----------------5821,1611-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT