สพป.ชบ.๓. อำเภอ บางละมุง


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030032800721020080072 บ้านบึงห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--410916132610271631163617391239223693208------------------------1062340-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030029800691020080069 บ้านทุ่งละหานห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--711269174149136136156138183986------------------------481030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030031800711020080071 บ้านชากนอกห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--123213322564366936783772356839722862211421------------------------2364850-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030028800741020080074 บ้านมาบฟักทองห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 41021152816324181234420461538173313402348111249------------------------1523300-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030025800681020080068 ห้วยใหญ่ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--15264211947225125462861265824642046145326------------------------1643730-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030026800751020080075 บ้านนอกห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4236104712205119155138197143113783------------------------491030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030027800731020080073 บ้านทุ่งคาห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--204424624410631703880367427784284287320245986181741575198211436----------------4571,0010-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030024800521020080052 วัดหนองเกตุน้อยหนองปลาไหลบางละมุงบางละมุง 2--3665286464129327128642970437440784076212433501074311445103138324----------------4148860-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030023800511020080051 วัดหนองเกตุใหญ่หนองปลาไหลบางละมุงบางละมุง 1--23431633397637683270336524622760345918738428663367285489187----------------3156470-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030022800531020080053 บ้านสันติคามหนองปลาไหลบางละมุงบางละมุง 11227213612354598193421422649132623551741119247------------------------1643450-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030021800671020080067 บ้านทุ่งกลมหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--143321373570244325531340265025632244135293------------------------1703630-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030020800651020080065 วัดเขาโพธิ์ทองหนองปรือบางละมุงบางละมุง 37171123123030709262036112813281333122878179------------------------1082490-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030019800641020080064 บ้านเนินพลับหวานหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--449041908518074159801758218497206982281062555371,2078120111123577176269612----------------8911,9990-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030016800621020080062 บ้านมาบประชันโป่งบางละมุงบางละมุง 3--7161635235115291431102211261029122472161------------------------952120-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030017800601020080060 ชุมชนบ้านหนองปรือหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--263618474483246624602962286116562060141365------------------------1854480-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030018800631020080063 วัดสุทธาวาสหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--358947908217913527712526714628712928399220891967231,530117238108243104228329709----------------1,1342,4180-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030015800541020080054 วัดสว่างอารมณ์โป่งบางละมุงบางละมุง 2112117291228407892092415287241020132463140------------------------1032180-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030013800461020080046 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1818112420433985163014271334214817433155112237336938903591106250----------------2575720-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
20030014800611020080061 วัดโป่งโป่งบางละมุงบางละมุง 21228133025525011022532856234832663064387917336631893582298895259----------------3187350-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030012800451020080045 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1--9201018193810251219102371572282254126------------------------731640-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030011800441020080044 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุงบางละมุง 11936184212434912114332044193818382342184511224030622653356091175----------------2525360-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
20030010800431020080043 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1--4081438083161409450983886461015911145103278593671386113450103178375----------------5391,1290-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
20030009800591020080059 บ้านโป่งสะเก็ตตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 2436766129621251713217014367121701346013862116781504078024281461013065118247----------------6961,3701-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030008800501020080050 วัดเวฬุวนารามตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1--8204171237622112110181524822102160128------------------------721650-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030007800491020080049 บ้านนาวังตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 112251028133035831531927183320501330162691197------------------------1262800-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030003800581020080058 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2--153536635198265336592855408126641962175374449140922856112239----------------3387110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030004800661020080066 วัดบุญสัมพันธ์หนองปรือบางละมุงบางละมุง 3--40624379831417012956112501176412150123611263517284693561084691148292----------------5821,1611-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
20030006800481020080048 บ้านตะเคียนเตี้ยตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1--377847104841824910449100521044310343953486270592------------------------3547740-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030005800471020080047 บ้านโรงหีบตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1132913301935459416321535173714271332153690199------------------------1352930-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030001800561020080056 บ้านห้วยไข่เน่าเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2--102614222448172914278201423132861772144------------------------961921-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030002800571020080057 บ้านภูไทรเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 211291732112639871329112815331330623203178174------------------------1172610-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT