ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านบึง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030032
PERCODE 6 หลัก80072
กระทรวง 10 หลัก1020080072
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUEANG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-239364
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.86747641
Longitude
100.9711561

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน