คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
   คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
     ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
     Version.2022.1.KAOPUNHOT