สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030038802081020080208 บ้านชากยายจีนทุ่งสุขลาศรีราชาศรีราชา 136703563276398196276037793261204532634372191380------------------------2895761-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030039802091020080209 วัดมโนรมทุ่งสุขลาศรีราชาศรีราชา 1--2746297556121438935854692621206311760132309635561366713357118180387----------------5451,1430-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
20030040802051020080205 วัดแหลมฉบังทุ่งสุขลาศรีราชาศรีราชา 11018101811283164162810201627718122319338014915288299233280----------------1432930-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
20030041802061020080206 วัดใหม่เนินพยอมทุ่งสุขลาศรีราชาศรีราชา 1--112728633990285825502147315731592758163329------------------------2024190-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030042802071020080207 วัดบ้านนาทุ่งสุขลาศรีราชาศรีราชา 13459571145199142272531285610761120431064611346112305686------------------------4479580-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030053802141020080214 วัดหนองคล้าบึงศรีราชาศรีราชา 13366561143577124257418930774086317330773070202472------------------------3267290-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030057802101020080210 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์บึงศรีราชาศรีราชา 1--277147877415850108491143278611124810753119293638571184810544114149337----------------5161,1330-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT