สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030032800721020080072 บ้านบึงห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--410916132610271631163617391239223693208------------------------1062340-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030029800691020080069 บ้านทุ่งละหานห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--711269174149136136156138183986------------------------481030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030031800711020080071 บ้านชากนอกห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--123213322564366936783772356839722862211421------------------------2364850-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030028800741020080074 บ้านมาบฟักทองห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 41021152816324181234420461538173313402348111249------------------------1523300-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030025800681020080068 ห้วยใหญ่ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--15264211947225125462861265824642046145326------------------------1643730-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030026800751020080075 บ้านนอกห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4236104712205119155138197143113783------------------------491030-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030027800731020080073 บ้านทุ่งคาห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4--204424624410631703880367427784284287320245986181741575198211436----------------4571,0010-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT