สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030046801921020080192 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาบางพระศรีราชาศรีราชา 5--3057214451101408124623154327349884182217440409735773667111241----------------3797820-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
20030047801931020080193 บ้านห้วยกรุบางพระศรีราชาศรีราชา 559102312202752925924712719621111649117------------------------761690-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030048801941020080194 วัดตโปทารามบางพระศรีราชาศรีราชา 5--1223926214914271532173522321737163410119728782953194376174----------------1984200-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
20030049801951020080195 บ้านห้วยกุ่มบางพระศรีราชาศรีราชา 5--25542045459917512452356826522656296915734826633062305786182----------------2886290-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
20030050801961020080196 วัดเขาฉลากบางพระศรีราชาศรีราชา 54991691722426117171323313152971751110------------------------731520-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030051801971020080197 บ้านทางตรงบางพระศรีราชาศรีราชา 5--152382323461123172671441651271951110------------------------741560-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030066802231020080223 บ้านโค้งดาราหนองขามศรีราชาศรีราชา 5--1527928245514301830122614261328123483174------------------------1072290-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT