สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030059802041020080204 วัดพระประทานพรสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 4--616142920451538112813346251433183477192------------------------972370-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030060802001020080200 วัดนาพร้าวสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 423442658194668148327438903891368435953890217524------------------------2856720-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030061802011020080201 วัดรังษีสุทธาวาสสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 414292756306771152801556414063127751665211657112391816------------------------4629680-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030062802021020080202 วัดพิบูลสัณหธรรมสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 4142618402355551213570347041964310432733673221486------------------------2766070-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030063802031020080203 วัดวังหินสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 412259171022316412321029183413301132133177188------------------------1082520-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030065802211020080221 บ้านเขาดินหนองขามศรีราชาศรีราชา 424514076306694193367225643073447938883673209449------------------------3036420-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030070801991020080199 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)หนองขามศรีราชาศรีราชา 4387434843890110248408729814693449044853983242519------------------------3527670-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT