สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
20030044802181020080218 บ้านบ่อวินบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3377038973472109239801698516659127771426715064141432895741587815447111199423----------------7401,5570-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
20030052802131020080213 วัดอัมพวันบึงศรีราชาศรีราชา 313363463265473153318126613155407842814175211431------------------------2845840-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
20030054802151020080215 บ้านวังค้อบึงศรีราชาศรีราชา 371813301132318019371337153620421030174294224------------------------1253040-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
20030055802161020080216 บ้านหนองปรือบึงศรีราชาศรีราชา 3428340894488126260701536114571145691327915356143406871------------------------5321,1310-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
20030056802171020080217 บ้านบึงบึงศรีราชาศรีราชา 325463378479010521452113491065010744895611774138325670------------------------4308840-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030058802111020080211 วัดจุกกะเฌอบึงศรีราชาศรีราชา 3--------561357514476145651415212271136395823------------------------3958230-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
20030067802241020080224 บ้านเขาตะแบกหนองขามศรีราชาศรีราชา 3--------1025824123420381432173581188------------------------811880-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT