สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
20030021800671020080067 บ้านทุ่งกลม14หนองปรือบางละมุง20260บางละมุง 3 1912.89670084100.9444215
20030020800651020080065 วัดเขาโพธิ์ทอง4หนองปรือบางละมุง20150บางละมุง 3899488668[email protected] 2012.91937369100.9639539
20030019800641020080064 บ้านเนินพลับหวาน5หนองปรือบางละมุง20150บางละมุง 338425300[email protected] http://www.plubwan.ac.th1512.93064823100.9131973
20030016800621020080062 บ้านมาบประชัน5โป่งบางละมุง20150บางละมุง 3038 - 733459[email protected] 1712.93349381100.9702805
20030017800601020080060 ชุมชนบ้านหนองปรือ3หนองปรือบางละมุง20260บางละมุง 338249498[email protected] www.chumchonbaaannongprue.ob.tc1412.943001100.953861
20030018800631020080063 วัดสุทธาวาส7หนองปรือบางละมุง20150บางละมุง 338249499[email protected] http://data.bopp-obec.info/1312.92396824100.937104
20030004800661020080066 วัดบุญสัมพันธ์10หนองปรือบางละมุง20150บางละมุง 3831167038[email protected] http://www.watboonsumphan.ac.th1812.90925824100.9150842