สพป.ชบ.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
20030036802301020080230 บ้านระเวิงเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2--846----84614-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030029800691020080069 บ้านทุ่งละหานห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4122836----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
20030026800751020080075 บ้านนอกห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4243766----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1